Hưng Yên: Đề nghị công nhận 23 xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

18:13, 13/01/2022

Ngày 13.1, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh họp xét, công nhận các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định NTM tỉnh chủ trì cuộc họp.
 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá của Đoàn thẩm định về kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các địa phương. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã đồng tình, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các địa phương đã đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị làm rõ hơn một số nội dung, tiêu chí như: Môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật...


Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 23 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả các địa phương đã đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM; tiến hành kiểm tra lại việc duy trì các tiêu chí tại các địa phương sau khi được công nhận NTM nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục đánh giá, thẩm định các xã đã hoàn thành các tiêu chí; phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các trình tự, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021…


Minh HồngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)