Hưng Yên: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022”

16:02, 10/05/2022

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 166/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022”. Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; thông qua các giải pháp triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện Cuộc vận động. Tiếp tục phát huy vai trò của các doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của người dân Việt Nam, xây dựng văn hóa sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Việt Nam; tạo chuyển biến từ nhận thức tới hành động của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong sản xuất, phân phối, kinh doanh và sử dụng hàng Việt Nam.


Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện chủ yếu là: Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý thị trường; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh, trong nước có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát thị trường; tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, huyện.


Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch (chương trình) thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; chỉ đạo hệ thống ngành dọc ở địa phương, tổ chức thực hiện; tăng cường tuyên truyền về Cuộc vận động thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; phối hợp tuyên truyền trên Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương. Định kỳ đánh giá kết quả triển khai, thực hiện cuộc vận động; gửi báo cáo năm thực hiện Cuộc vận động về Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh (qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) trước ngày 25.11.2022.

 

PV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)