Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Lâm: 

Giải ngân 7,370 tỷ đồng tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11

16:49, 04/05/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11), tính đến hết tháng 4.2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lâm giải ngân được 7,370 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho 222 khách hàng trong diện thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 11. Cụ thể: 162 khách hàng vay vốn chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, số tiền 1,620 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); 53 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, số tiền 4 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); 7 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội, số tiền 1,750 tỷ đồng (đạt 35% kế hoạch).


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)