Hưng Yên: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng

16:14, 03/08/2022

Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, mang tính đột phá. Tính đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, đạt 179,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách nội địa ước đạt trên 32.360 tỷ đồng, đạt trên 203% dự toán cả năm; thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt trên 2.686 tỷ đồng, đạt trên 74,6% dự toán cả năm.


Nhìn chung, các khoản thu, sắc thuế trong 7 tháng qua đạt  kết quả cao, trong đó nổi bật là các khoản thu từ đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu thuế thu nhập cá nhân, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…


Minh Nghĩa

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)