Phòng, trừ bệnh vàng lá, thối rễ trên cây ăn quả có múi

15:33, 02/08/2022

Hiện nay, cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả. Để chủ động phòng, trừ bệnh vàng lá, thối rễ, nông dân cần thường xuyên áp dụng tổng hợp các biện pháp như: bón vôi bột cho những vườn trồng đất chua và diệt tuyến trùng hại rễ; tạo rãnh thoát nước để tránh úng ngập và lây lan nguồn bệnh trong đất; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma, phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh học… để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất. Khi bệnh chớm xuất hiện cần phòng, trừ bằng thuốc trừ nấm đặc hiệu có phổ tác động rộng như Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên lá và tưới gốc).


Ngoài ra, nông dân cần chủ động phòng, trừ nhện trắng, nhện rám vàng bằng các thuốc đặc trị như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, Comite 73EC… Phòng, trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc trị như: Radiant 60SC, Midan 10WP…; bệnh loét cam phòng trừ bằng các thuốc như Saipan 2SL, Kasumin 2L, hoặc sử dụng chế phẩm Nano đồng để phun phòng bệnh.


Đào Ban

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)