Giải ngân các chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 95,8% kế hoạch

18:29, 22/09/2022

Đến nay toàn tỉnh đã giải ngân các chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được trên 196 tỷ đồng, đạt 95,8% kế hoạch được giao. Trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch; cho vay nhà ở xã hội giải ngân đạt 89,4% kế hoạch; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến giải ngân đạt 99,4% kế hoạch; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 giải ngân đạt 67,6% kế hoạch.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)