Phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa

18:27, 22/09/2022

* Đến ngày 20.9, hơn 26,6 nghìn ha lúa mùa trên địa bàn tỉnh đã trỗ bông, một số diện tích trà sớm trong giai đoạn chín. Trên đồng ruộng, các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại gia tăng cả về diện tích và mức độ hại. Toàn tỉnh có gần 5,5 nghìn ha nhiễm bệnh khô vằn, hơn 114ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ; bệnh bạc lá, đốm sọc - vi khuẩn gây hại gần 650ha. Ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương cần tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và khuyến cáo nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”.
* Thời điểm này, hơn 1,8 nghìn ha lúa mùa của huyện Văn Lâm đã trỗ bông. Trên các trà lúa của huyện có 375ha nhiễm bệnh khô vằn, 28ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ; 30ha nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc - vi khuẩn. Đến nay, nông dân đã chủ động phun thuốc phòng, trừ cho toàn bộ diện tích lúa nhiễm sâu bệnh. 
Dự báo, thời gian tới, sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại, nông dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phòng, trừ rầy nâu, rầy lưng trắng nơi có mật độ cao; bệnh khô vằn, đen lép hạt; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn…
 

Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)