Banner
Banner

 Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng hơn 6,6 nghìn héc-ta rau màu vụ đông

18:26, 22/09/2022

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 6.650ha rau màu vụ đông; trong đó, diện tích trồng ngô 1.035ha; gieo trồng lạc, đậu tương 300 ha; rau, màu các loại 5.315ha. Mỗi địa phương xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn với diện tích 10ha trở lên. 
Để bảo đảm kế hoạch, các địa phương cần khuyến cáo nông dân chuẩn bị đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ đông theo đúng lịch thời vụ; áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất tối thiểu để bảo đảm thời vụ, đặc biệt đối với các cây trồng vụ đông ưa ấm.
* Vụ đông này, thành phố Hưng Yên phấn đấu gieo trồng 900 ha cây vụ đông; trong đó: Ngô 412ha; khoai lang, khoai sọ 28ha; đỗ tương 51ha; lạc 39ha; còn lại là các loại cây rau màu khác. Theo kế hoạch, thành phố gieo trồng các loại ngô, đậu tương, lạc và bí trong tháng 9; các loại cây trồng khác được tập trung gieo trồng trong tháng 10 và tháng 11.
 PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)