Banner
Banner

 Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

18:36, 18/10/2022

Ngày 18.10, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 (Ban chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên
 Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Hưng Yên

 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trung ương đã ban hành nhiều văn bản quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; hầu hết các địa  phương đã xây dựng, hoàn thiện văn bản quản lý, điều hành; 47 địa phương đã hoàn thành giao kế hoạch vốn. Tính đến hết tháng 7.2022, cả nước có 5.813 xã (chiếm 70,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có hơn 800 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 94 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 tỉnh gồm: Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%/năm… 


Trên địa bàn tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 53 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 12 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 - 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 15-20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu… Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin… Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo khác như: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; hỗ trợ về y tế, vay vốn tín dụng ưu đãi, nhà ở, giáo dục… Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,55%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,56%... 


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ mục tiêu của các chương trình để rà soát, đánh giá thực trạng, tiến độ triển khai, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây chậm trễ trong triển khai thực hiện các dự án; lập biểu tiến độ triển khai dự án và kế hoạch thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của năm. Các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham mưu với tỉnh để có các giải pháp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia… Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp cần nghiêm túc xem xét để có giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra…


Mai Nhung
 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)