Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê làm việc với UBND tỉnh

15:08, 28/10/2022

Ngày 28.10, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác phối hợp tổ chức, thực hiện thống kê trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

 Toàn cảnh buổi làm việc 


Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã có sự tăng trưởng mạnh về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 bình quân đạt 8,25%/năm; năm 2020, năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá so với các tỉnh trong khu vực và cả nước với mức tăng trưởng đạt 5,97% năm 2020 và 6,01% năm 2021. Năm 2021, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp; tỷ trọng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp, xây dựng duy trì ở mức cao và tăng trưởng hàng năm. An sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm. Năm 2022, tỉnh phục hồi kinh tế mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra… 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cũng khẳng định, công tác thống kê thường xuyên và kết quả của các cuộc tổng điều tra được thực hiện thành công thời gian qua như: tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2021 đã phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tổng cục Thống kê tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thống kê; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thống kê để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới…


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác thống kê trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, dữ liệu thống kê thể hiện bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, từ các báo cáo, dữ liệu thống kê sẽ giúp các cấp, ngành đánh giá hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Do vậy, dữ liệu, báo cáo thống kê chính xác, trung thực sẽ giúp các cấp, ngành đề ra những chính sách, chiến lược, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế… 
Để nâng cao chất lượng thống kê, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp hỗ trợ để ngành Thống kê có được dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác, phù hợp phục vụ công tác điều tra, thống kê… 


Mai Nhung


 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)