Hưng Yên: Tổng dư nợ tín dụng tăng 11,7%

16:08, 28/10/2022

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 10/2022, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 85,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8.939 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 11,7%) so với ngày 31/12/2021. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt gần 61,4 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt trên 24,2 nghìn tỷ đồng.


Lãi suất cho vay trong tháng 10 có xu hướng tăng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 


Minh Nghĩa


 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)