Banner
Banner

Doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 484,5 tỷ đồng

16:28, 03/03/2023

Trong tháng 2, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó, khối lượng hàng hoá vận chuyển ước đạt 2,57 triệu tấn, khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 139,6 triệu tấn; số lượng hành khách vận chuyển ước đạt hơn 1,46 triệu lượt người, số lượng hành khách luân chuyển ước đạt 81,3 triệu lượt người. Doanh thu hoạt động vận tải trong tháng 2 ước đạt 484,5 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)