Banner
Banner

Hưng Yên: Thu ngân sách nội địa ước đạt trên 3.622 tỷ đồng

16:28, 03/03/2023

Đến hết tháng 2, ngành Thuế tỉnh thu ngân sách nội địa ước đạt trên 3.622 tỷ đồng, đạt trên 19,8% dự toán giao cả năm. Một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả khá là: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu thuế thu nhập cá nhân…


Nhằm thực hiện tốt dự toán được giao, ngành Thuế tỉnh áp dụng đồng bộ các giải pháp như: Nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế…


Minh Nghĩa

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)