Banner
Banner

 Chương trình hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023

14:32, 22/05/2023

Chương trình hot động Tun Du lch Ninh Bình năm 2023, "Sc vàng Tam Cc - Tràng An" (din ra t ngày 27/5 đến 4/6/2023).

 

Theo BaoNinhBinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)