Người cán bộ Tuyên giáo tận tụy với công việc

17:48, 29/07/2020

5 năm công tác tại Ban Tuyên giáo Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy luôn tận tụy, hết lòng với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 


Với quan niệm: Là cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị công tác nào cũng phải có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thường xuyên tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Đồng thời, là tấm gương mẫu mực trong lối sống, lao động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Vũ luôn rèn luyện lối sống, làm việc mẫu mực. Với cương vị là Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng chí luôn xác định làm công tác tuyên giáo không gương mẫu thì tuyên truyền sẽ thiếu tính thuyết phục. Với suy nghĩ đó, đồng chí không ngừng học tập, tu dưỡng nâng cao uy tín, năng lực của bản thân. Đồng chí tham mưu với Ban Thường vụ Thị ủy đổi mới cách tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng các chương trình hành động dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương và dễ thực hiện. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, đồng chí Vũ cùng tập thể Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu với Thị ủy lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ, thực hiện tốt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đến năm 2020 của Ban Thường vụ Thị ủy; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác tuyên truyền trên địa bàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, tạo sự đồng thuận, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động, giúp thị xã Mỹ Hào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xây dựng thị xã Mỹ Hào trở thành thị xã công nghiệp - dịch vụ phát triển. 


Trong công tác khoa giáo của Đảng, đồng chí Vũ cùng với Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tuyên giáo Thị ủy quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, phường; lịch sử các ngành, đoàn thể trên địa bàn. Đến nay, 100% số xã, phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và hai ngành Công an, Quân sự của thị xã đã hoàn thành việc biên soạn, phát hành cuốn lịch sử đảng bộ. 


Khi có chủ trương bố trí, sắp xếp Trưởng ban Tuyên giáo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị, đồng chí tiếp tục cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, nghiệp vụ, góp phần tạo nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất cho thị xã. 


Với cương vị là ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, được Ban Thường vụ Thị ủy phân công phụ trách giám sát Đảng bộ phường Bần Yên Nhân, phường Nhân Hòa, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương và kịp thời tham mưu với cấp trên giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh ở cơ sở. 
Tâm huyết, hết lòng vì công việc, những năm qua, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)