16:42, 24/10/2022
Với bản tính cần cù, chịu khó, năm 2007, ông Bùi Văn Tỉnh, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên) đã bàn với gia đình đầu tư chăn nuôi xa khu dân cư, chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp. 
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)