Hưng Yên có trên 28 nghìn ý tưởng, sáng kiến được cập nhật vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn

17:55, 17/08/2020

Thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” từ năm 2017 đến nay, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã có trên 28 nghìn ý tưởng, sáng kiến được cập nhật vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn. 


Để phong trào sáng tạo trẻ thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, các cấp bộ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên đã đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong học tập, lao động; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức các cuộc thi nhằm cổ vũ tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên...


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)