Phấn đấu 100% số người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu

17:06, 04/02/2021

Ngày 2.2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (NKT) có khó khăn về tài chính năm 2021. 


Theo đó, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho NKT có khó khăn về tài chính bao gồm: Nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho NKT có khó khăn về tài chính với các hoạt động truyền thông, biên soạn - phát hành tờ rơi tuyên truyền và tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3.12); thực hiện trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức từ 1-2 lớp bồi dưỡng, tập huấn/năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho NKT có khó khăn về tài chính... 


Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm 100% số NKT có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh được cung cấp dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu. Hoạt động trợ giúp tập trung thực hiện ở các xã, phường, thị trấn có nhiều NKT, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của NKT khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện địa phương. 


Lệ Thu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)