Banner
Banner

3.644 người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 cần hỗ trợ

17:09, 11/10/2021

Nhằm thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 không về tỉnh trong thời gian tới cần được hỗ trợ.


 Đến ngày 8.10, qua rà soát có 3.644 người cần được hỗ trợ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh triển khai hỗ trợ các trường hợp này.


Thu Yến


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)