Banner
Banner

8.741 phụ nữ tham gia TYM Chi nhánh Hưng Yên

16:16, 27/12/2021

Hiện nay, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Chi nhánh Hưng Yên đang hoạt động và phát triển trên địa bàn 6 huyện, thành phố gồm: Kim Động, Khoái Châu,  Ân Thi,  Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. TYM Chi nhánh Hưng Yên đang thực hiện cung cấp các sản phẩm tài chính vi mô cho hội viên, phụ nữ để đầu tư phát triển kinh tế. Đến ngày 20.12, TYM Chi nhánh Hưng Yên có 232 cụm thuộc 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 8.741 thành viên tham gia. Các thành viên tham gia TYM Chi nhánh Hưng Yên được tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, tham gia tiết kiệm từ khoản tiền rất nhỏ, nâng cao năng lực, trang bị kiến thức toàn diện để thành viên khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội. 

Thu An

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)