Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đê điều, thủy lợi

16:31, 02/08/2021

Nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu, phòng, chống lụt, bão, úng, hiện nay, toàn tỉnh có 12 công trình thủy lợi, đê điều đang được triển khai thi công, trong đó có 9 công trình, dự án chuyển tiếp, 3 công trình xây dựng mới. Chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm tiến độ, đưa công trình vào phục vụ phòng, chống lụt, bão, úng theo kế hoạch.
 

Kè Phi Liệt (Văn Giang) trên tuyến đê tả sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Kè Phi Liệt (Văn Giang) trên tuyến đê tả sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

 

Thi công kè Đức Hợp (Kim Động) trên tuyến đê tả sông Hồng
Thi công kè Đức Hợp (Kim Động) trên tuyến đê tả sông Hồng

 

Xây dựng hệ thống kênh mương vùng chuyển đổi cây trồng tại xã Tam Đa (Phù Cừ)
Xây dựng hệ thống kênh mương vùng chuyển đổi cây trồng tại xã Tam Đa (Phù Cừ)

 

 
Trạm bơm Hòa Đam 1 (thị xã Mỹ Hào) được hoàn thiện đưa vào khai thác
Trạm bơm Hòa Đam 1 (thị xã Mỹ Hào) được hoàn thiện đưa vào khai thác


Đào Ban
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)