Phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

07:38, 20/09/2022

Thời điểm này, hơn 26 nghìn héc-ta lúa mùa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông. Hiện nay, trên các trà lúa mùa, sâu, bệnh gây hại gia tăng về diện tích và mức độ. Để hạn chế thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, nông dân trong tỉnh tích cực phòng, trừ. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại một số địa phương trong tỉnh.

 

Người dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa.
Người dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa.

 

Nông dân xã Hồng Quang (Ân Thi)  pha chế thuốc trừ sâu
Nông dân xã Hồng Quang (Ân Thi)  pha chế thuốc trừ sâu

 

Người dân xã Đoàn Đào (Phù Cừ) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa
Người dân xã Đoàn Đào (Phù Cừ) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa


 

Người dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) che chắn nilon để hạn chế chuột phá hoại lúa mùa.
Người dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) che chắn nilon để hạn chế chuột phá hoại lúa mùa.

 

Người dân xã An Viên (Tiên Lữ) rắc vôi bột để hạn chế chuột phá hoại mùa màng. 
Người dân xã An Viên (Tiên Lữ) rắc vôi bột để hạn chế chuột phá hoại mùa màng. 


 
Kiên Giang


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)