Banner
Banner

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội LHPN  tỉnh Hưng Yên

15:43, 06/03/2023

Hiện nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, nổi bật là hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, “Mẹ đỡ đầu”, mô hình “Nhà sạch – Vườn đẹp, Nhà sạch – Ngõ sạch”; xây dựng và duy trì các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Phế liệu sạch”… 
 

Hội LHPN phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) tặng quà các gia đình chính sách, phụ nữ, nghèo trẻ em mồ côi trên địa bàn
Hội LHPN phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) tặng quà các gia đình chính sách, phụ nữ, nghèo trẻ em mồ côi trên địa bàn

 

Hội LHPN thành phố Hưng Yên hỗ trợ vườn cây sinh kế, khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu
Hội LHPN thành phố Hưng Yên hỗ trợ vườn cây sinh kế, khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu

 

Hội viên phụ nữ xã Ông Đình (Khoái Châu) ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng mới, chăm sóc đường hoa tại các khu dân cư
Hội viên phụ nữ xã Ông Đình (Khoái Châu) ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng mới, chăm sóc đường hoa tại các khu dân cư

 

Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng tủ sách, trao tặng sách cho các tủ sách, phòng đọc, thư viện trên địa bàn tỉnh
Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng tủ sách, trao tặng sách cho các tủ sách, phòng đọc, thư viện trên địa bàn tỉnh

 

Dương MiềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)