Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 7.11 đến ngày 13.11

21:26, 13/11/2022

Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 7.11 đến ngày 13.11

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)