Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 26/12/2022 đến ngày 1/1/2023

22:26, 01/01/2023

Bản tin phát thanh

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)