Banner
Banner

Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 20/2/2023 đến ngày 26/2/2023

20:44, 26/02/2023

Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 20/2/2023 đến ngày 26/2/2023

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)