Banner
Banner

Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 1/5/2023 đến ngày 7/5/2023

10:27, 08/05/2023

Điểm tin trong tuần trên podcast Báo Hưng Yên Điện tử. Bản tin từ ngày 1/5/2023 đến ngày 7/5/2023

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)