Rác phủ kín mặt sông Cầu Treo đoạn qua thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ) 

19:40, 27/04/2022
Rác phủ kín mặt sông Cầu Treo đoạn qua thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ) 
Ảnh chụp ngày 25.4.2022

 


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)