Banner
Banner

Thông báo môn thi bài thi tổng hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023

20:07, 15/04/2022

Ngày 15.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 633/SGDĐT-QLCL về việc thông báo môn thi bài thi tổng hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Nội dung như sau:


Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 26.1.2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 tỉnh Hưng Yên, Sở GD&ĐT thông báo môn thi bài thi tổng hợp (KHTN và KHXH) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 như sau: 


- KHTN: Môn Sinh học 


- KHXH: Môn Lịch sử


 Đề nghị các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi trên địa bàn thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh. 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)