Hưng Yên: 1.260 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

17:02, 10/05/2022

Từ ngày 1.9.2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 1.260 sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Trong đó có 588 sáng kiến hợp lệ và 672 sáng kiến đang được tổ chức công đoàn xem xét. Các sáng kiến tập trung ở những lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, doanh nghiệp... Qua đó nhằm phát huy tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.


Trong 2 năm 2022 và 2023, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh phấn đấu đóng góp tối thiểu 10.000 sáng kiến tham gia Chương trình.


Hồng Ngọc 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)