Hưng Yên: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

16:11, 14/06/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 3 gồm 11 môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Anh. Môn Tiếng Việt và môn Đạo đức, mỗi môn có 1 đầu sách. Các môn: Toán, Tự nhiên và Xã hội, Công nghệ, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất mỗi môn có 2 đầu sách. Môn Tin học có 3 đầu sách. Môn Tiếng Anh có 4 đầu sách.


Danh mục sách giáo khoa lớp 7 gồm 12 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Các môn: Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, mỗi môn có 1 đầu sách.  Các môn: Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mỗi môn có 2 đầu sách. Môn Tiếng Anh có 3 đầu sách.


Danh mục sách giáo khoa lớp 10 gồm 16 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa Học, Sinh học, Âm nhạc, Công nghệ mỗi môn có 2 đầu sách. Các môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mỗi môn có 1 đầu sách. Môn Tiếng Anh có 3 đầu sách. 


Các sách giáo khoa được phê duyệt thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)