Trên 210 tỷ đồng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

16:15, 20/06/2022

Theo tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến tháng 6.2022, toàn tỉnh có 51.689 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với số tiền hơn 210,1 tỷ đồng.


Việc chi trả được thực hiện qua hệ thống bưu điện bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng người hưởng, đúng số tiền. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn tuyên truyền người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận chi trả qua tài khoản ATM. Đến nay, đã có 4.114 người hưởng qua tài khoản ATM, tương ứng với tỷ lệ 7,96%.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)