Hưng Yên: 499 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động

16:09, 01/08/2022

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 499 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 5.912.063 nghìn USD, trong đó, từ đầu năm đến nay có 4 dự án đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký ban đầu là 40.138 nghìn USD. Các nước có nhiều dự án đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là: Nhật Bản có 171 dự án, Hàn Quốc có 140 dự án, Trung Quốc có 118 dự án.


Phạm Đăng
 



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)