Banner
Banner

100% số học sinh trường Trung học cơ sở Hòa Phong đến trường

18:58, 22/09/2022

Sau một thời gian với sự tích cực tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, đoàn thể thị xã Mỹ Hào và UBND xã Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào), đến ngày 22.9, 100% số học sinh Trường trung học cơ sở Hòa Phong đến trường học tập đầy đủ.

Trước đó vào ngày 5.9, Trường trung học cơ sở Hòa Phong vắng mặt 112 học sinh, trong đó có 95 học sinh ở thôn Hòa Đam do nhiều người dân trong xã đã có nhận thức sai lệch cho con em mình nghỉ học để phản đối dự án khu xử lý chất thải Hoà Phong.

 PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)