25 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo khung 6 bậc

06:56, 18/09/2022

Tính đến tháng 9/2022, có 25 đơn vị đủ điều kiện thực hiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: THÙY LINH)
Trường đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: THÙY LINH)

 

Ngày 29/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá kết quả tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam giai đoạn 2018-2022, công tác tổ chức thi đã dần đi vào ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức giáo dục có liên quan.

 

Tính đến tháng 9/2022, đã có 25 đơn vị đủ điều kiện thực hiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Danh sách 25 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh):

 

25 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo khung 6 bậc ảnh 1

25 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá tiếng Anh theo khung 6 bậc ảnh 2

 

Theo Báo Nhân dân

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)