Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14:12, 16/09/2022

Ngày 16.9, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số nhiệm vụ công tác mặt trận. Dự hội nghị có các đồng chí: Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15). Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2022 - 2025.


Triển khai quán triệt Nghị quyết số 15, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và bám sát những định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15 để thu hút đầu tư mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển công nghiệp - dịch vụ, du lịch trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội...


Kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đại biểu cần chủ động cụ thể hoá nội dung đã được học tập, quán triệt để tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân. Cán bộ Mặt trận cơ sở cần đổi mới tư duy trong tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là đồng thuận, tạo điều kiện để các cấp, ngành triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án kinh tế - xã hội và an sinh trên địa bàn. 


Lệ Thu  

 
 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)