Hưng Yên: 21 dịch vụ công thiết yếu đã được số hoá và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

16:12, 26/09/2022

Đến nay, tỉnh đã có 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ đã được số hoá và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 4 dịch vụ công thiết yếu chưa được số hoá và tích hợp gồm: liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

Các dịch vụ công thiết yếu chưa được số hoá, tích hợp tiếp tục được các cơ quan, đơn vị hữu quan khẩn trương hoàn thiện để sớm số hoá, tích hợp theo quy định.


Mai Nhung

 

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)