Banner
Banner

Rà soát, đối chiếu, bổ sung ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT và cài đặt ứng dụng VssID

16:50, 15/09/2022

Ngày 14.9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ban hành Công văn số 1651/BHXH-QLT về việc rà soát, đối chiếu và bổ sung định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và cài đặt ứng dụng VssID. Theo nội dung công văn, để hoàn thành chỉ tiêu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ trên 90% đến 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật số ĐDCN/CCCD trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, BHXH tỉnh Hưng Yên hướng dẫn các bước rà soát, đối chiếu, bổ sung ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT và cài đặt ứng dụng VssID như sau: 


Bước 1: Đơn vị tiếp nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ) từ cơ quan BHXH tỉnh Hưng Yên gửi qua dịch vụ bưu chính, dữ liệu theo file do chuyên quản thu gửi đơn vị qua zalo, mail... hoàn thành trước ngày 30.9.2022. 


Bước 2:


 * Mẫu số 01: Danh sách người tham gia BHXH, BHYT đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ CCCD khi đi khám, chữa bệnh thay thế thẻ BHYT. Đơn vị thông báo tới người tham gia BHXH, BHYT có tên trong danh sách mẫu 01 biết về việc thông tin cá nhân đã đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ CCCD khi đi khám, chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.  Trường hợp người tham gia BHXH, BHYT đúng thông tin cá nhân thì ký xác nhận vào cột 9. Trường hợp sai thông tin cá nhân thì không cần ký xác vào cột 9. Trường hợp chưa đăng ký VssID (cột 8) hướng dẫn người lao động đăng ký sử dụng ứng dụng VssID theo hướng dẫn tại Phụ lục I. Trường hợp đã đăng ký VssID nhưng thiếu địa chỉ mail, hướng dẫn người tham gia bổ sung địa chỉ mail theo hướng dẫn tại Phụ lục II. Đơn vị gửi bản giấy Mẫu số 01 về cơ quan BHXH trước ngày 30.10.2022.


* Mẫu số 02: Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số ĐDCN/CCCD:


 Yêu cầu người tham gia kiểm tra lại thông tin cá nhân từ cột 1 đến cột 6, ghi các thông tin còn chưa khớp vào cột 9, đồng thời kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14, gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30.10.2022. Trường hợp chưa đăng ký VssID (cột 8), hướng dẫn người lao động đăng ký sử dụng ứng dụng VssID theo hướng dẫn tại Phụ lục I. Trường hợp đã đăng ký VssID nhưng thiếu địa chỉ mail, hướng dẫn người tham gia bổ sung địa chỉ mail theo hướng dẫn tại Phụ lục II.


Bước 3: Tổng hợp lại những trường hợp người tham gia có thông tin cá nhân còn sai lệch ở Mẫu số 01 (nếu có) và Mẫu số 02. Phối hợp với người tham gia lập hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia theo quy định kèm bản sao CCCD gửi cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy trước ngày 30.10.2022. 


BHXH tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu và bổ sung thông tin gửi về BHXH tỉnh Hưng Yên kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về BHXH tỉnh (qua Phòng quản lý thu, số điện thoại 02213.863.019) để được hướng dẫn. 


PV

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)