Banner
Banner

Toàn tỉnh có 100 câu lạc bộ Nông dân với pháp luật

18:29, 22/09/2022

Tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh hiện nay đang quản lý, duy trì hoạt động của 100 câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Mỗi câu lạc bộ có từ 30 đến 50 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt. Hoạt động của các câu lạc bộ đã giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 


Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)