Banner
Banner

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 dự kiến diễn ra 8h ngày 28.10

14:56, 23/09/2022

Ngày 23.9, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2021 – 2022 (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 (lễ khai mạc). Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. 
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố các quyết định: Quyết định số 740/QĐ-UBND, ngày 12.3.2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2021 – 2022; Quyết định số 2147/QĐ-UBND, ngày 20.9.2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 01/QĐ-BTC, ngày 20.9.2022 của Ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022 về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hưng Yên lần thứ IX năm 2022… Đồng thời, trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc; Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức lễ khai mạc …
Lễ khai mạc dự kiến sẽ được tổ chức vào 8h ngày 28.10 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (thành phố Hưng Yên). Chương trình Lễ khai mạc sẽ gồm các nội dung như: Diễu hành biểu dương lực lượng; thắp sáng đài lửa; diễn văn khai mạc đại hội gắn với phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2025; đại diện vận động viên đọc lời hứa, trọng tài lên tuyên thệ; tặng hoa, tặng cờ lưu niệm cho các khối; biểu diễn nghệ thuật chào mừng đại hội…
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung như: Thành phần tham dự, quy mô, nội dung chương trình tổ chức lễ khai mạc; diễu hành biểu dương lực lượng; chương trình nghệ thuật; công tác bảo đảm an ninh trật tự…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ khai mạc phải bảo đảm an toàn, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Nội dung, hình thức tổ chức phong phú, đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh thành phần tham dự, quy mô, chương trình lễ khai mạc bảo đảm phù hợp. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức lễ khai mạc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết… chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc. Các ngành, đơn vị, địa phương… phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Việc huy động lực lượng tham gia, luyện tập chuẩn bị lễ diễu hành, chương trình nghệ thuật… phải được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ. Công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan… bảo đảm trang trọng. Các cơ quan truyền thông tăng cường nội dung, thời lượng tuyên truyền về Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)