Trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 445 triệu đồng/ha

15:16, 08/09/2022

Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện mô hình “Thâm canh cây ăn quả VietGAP” với diện tích 60ha tại các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ, trong đó có 30ha trồng nhãn, 30ha trồng ổi theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua đánh giá, mô hình trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 445 triệu đồng/ha, cao hơn diện tích đối chứng 172 triệu đồng/ha; chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm so với diện tích đối chứng.
 

Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)