Banner
Banner

Bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

14:15, 27/10/2022

Ngày 27.10, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức lễ bế giảng lớp cập nhật kiến thức cho 281 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2022. Dự lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh.

Các đại biểu dự lễ bế giảng


Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 24 đến 27.10) các học viên được tiếp thu, nghiên cứu 6 chuyên đề và 1 nội dung thảo luận gồm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kỹ năng tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động. 

 

Lê Hiếu
    


 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)