Banner
Banner

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

18:44, 17/10/2022

Ngày 17.10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) gồm 7 chương, 80 điều. Việc sửa đổi, bổ sung dự án luật là hoạt động cần thiết nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
Tham gia ý kiến đóng góp tại hội nghị, các đại biểu cho rằng sửa đổi luật sẽ giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời hoàn thiện quy định về thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, bảo vệ thông tin người tiêu dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch. Các đại biểu đề nghị dự án luật cần bổ sung thêm các quy định về việc giao dịch trên môi trường không gian mạng; chất lượng hàng hóa khi giao dịch trên môi trường không gian mạng; các quy định về bảo đảm an toàn thông tin của người tiêu dùng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm “tổ chức” vào nội dung khoản 1, Điều 3 vì “tổ chức” cũng là đối tượng sử dụng các sản phẩm dịch vụ; bổ sung Điều 14 về quyền của người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đưa ra và bồi thường cho cá nhân, tổ chức kinh doanh nếu có thiệt hại xảy ra từ việc đưa thông tin sai sự thật…
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển tới cơ quan soạn thảo luật để bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội.


Hoàng BềnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)