Banner
Banner

Hưng Yên: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được nguồn thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia.

18:27, 17/10/2022

Hiện nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận được nguồn thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia.

Để bảo đảm đủ thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh, Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sử dụng thay thế các thuốc cùng hoạt chất đã trúng thầu. Trong trường hợp có nhu cầu trên 20% số lượng thuốc được phân bổ, các đơn vị thực hiện điều tiết thuốc trúng thầu theo quy định của Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia. 
Chủ động mua sắm thuốc đối với các mặt hàng thuốc mà Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia không tổ chức lựa chọn nhà thầu và các mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc mua sắm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11.7.2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)