Banner
Banner

Hưng Yên: Tiếp nhận 105 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường

18:29, 17/10/2022

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 105 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó có 55 đơn không đủ điều kiện xử lý, đã vào sổ theo dõi; 30 đơn không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; những đơn thư thuộc thẩm quyền đã được sở giải quyết theo đúng quy định. 


 Vi NgoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)