Banner
Banner

Thông cáo báo chí kết quả kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

19:09, 26/10/2022

Ngày 24.10.2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp kỳ thứ 29. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi uỷ Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch; đồng chí Đinh Thị Hồng Bích, Chi ủy viên, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đồng chí Đào Ngọc Tám, Kế toán trưởng công ty.


Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:


1. Chi ủy Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm trong thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ; không chủ động tham mưu Chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến để Công ty ký hợp đồng cho thuê một phần trụ sở gắn liền với đất, vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê.


2. Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty đã vi phạm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ và trong chấp hành quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê.


3. Đồng chí Đinh Thị Hồng Bích, Chi ủy viên, Giám đốc Công ty đã vi phạm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ và chấp hành quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê.


4. Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty đã vi phạm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ và chấp hành quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê.


5. Đồng chí Đào Ngọc Tám, Kế toán trưởng Công ty, với vai trò tham mưu đã vi phạm, thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong chấp hành quy định của pháp luật về kế toán dẫn đến để Công ty ký hợp đồng cho thuê một phần trụ sở gắn liền với đất, vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê.


Những vi phạm nêu trên đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi xem xét một cách toàn diện, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi uỷ Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch; đồng chí Đinh Thị Hồng Bích, Chi ủy viên, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đồng chí Đào Ngọc Tám, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên bằng hình thức Khiển trách.

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)