Banner
Banner

Các Khu dân cư Trần Thượng (thị trấn Trần Cao), Nguyễn Xá (phường Nhân Hòa): Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội văn hóa quân dân 

15:23, 11/11/2022

* Ngày 11/11, Khu dân cư (KDC) Trần Thượng, thị trấn Trần Cao (Phù Cừ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội văn hóa quân dân năm 2022. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

 

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng KDC Trần Thượng
Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng KDC Trần Thượng


Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân KDC Trần Thượng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào xây dựng Khu dân cư "3 không" và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ban công tác mặt trận KDC Trần Thượng đã làm tốt công tác tập hợp, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống người dân khu dân cư Trần Thượng ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển; tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.  Đến nay, KDC có 99,37% số hộ khá và giàu, số hộ nghèo và cận nghèo còn 0,63%; 94,2% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; gần 80% số người qua đời thực hiện chôn cất theo hình thức hỏa táng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, KDC có 4 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi và câu lạc bộ dân vũ...
 Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân KDC Trần Thượng tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được thời gian qua. Ban Công tác Mặt trận KDC Trần Thượng thường xuyên phối hợp vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Ban Công tác Mặt trận; các chi, hội, đoàn thể KDC tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…
Tại Ngày hội, KDC Trần Thượng đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Trần Thượng và cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Trần Thượng.
Nhân dịp này, KDC Trần Thượng được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022. 12 gia đình tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng và một số gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà.
                                      
*Ngày 11/11, khu dân cư (KDC) Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội văn hóa quân dân. Dự ngày hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. 

 

Các đại biểu dự ngày hội
Các đại biểu dự ngày hội


Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân KDC Nguyễn Xá ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua xây dựng KDC "3 không" và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022…
Thời gian qua, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong KDC luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng KDC ngày càng giàu đẹp, kinh tế gia đình phát triển, giữ gìn ổn định xã hội. 
Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của KDC giảm còn 1,2%; hơn 97% số hộ đạt gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Nhân dân tích cực tham gia. Hàng năm, KDC hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng…
Nhân dịp này, KDC Nguyễn Xá được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc năm 2022; nhiều gia đình tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng…


PV Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)