Banner
Banner

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

16:54, 25/12/2022

Ngày 15/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị như sau:


Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước có diễn biến phức tạp, xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay xảy ra 16 vụ cháy, làm bị thương 1 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,72 tỷ đồng; các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nguyên nhân chủ yếu do sự cố thiết bị điện, ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy chưa cao, còn chủ quan, công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành, nghề có điều kiện ở một số địa phương, cơ sở còn hạn chế; công tác phòng cháy, chữa cháy còn tiềm ẩn nguy cơ, đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.


Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH), góp phần bảo đảm an toàn cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


1- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng cháy và chữa cháy; trọng tâm là, Luật PCCC, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 5/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC, Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 9/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và các quy định có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...


2- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, kiến thức, kỹ năng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là các cơ sở có nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ cao,...; thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, đặc biệt là chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH. 


3- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở; bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (trang thiết bị, công cụ, phương tiện, chế độ...) của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác PCCC. Hàng năm, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị (trong đó, 100% thành viên Đội PCCC cơ sở) được tập huấn nghiệp vụ PCCC theo quy định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn cháy, nổ, tai nạn, sự cố; không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và để xảy ra cháy, nổ, nhất là các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác PCCC trên địa bàn, phạm vi quản lý.


4- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của tỉnh:


- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên gửi tin nhắn cho các thuê bao di động của các nhà mạng viễn thông với nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, PCCC, CNCH; khuyến cáo, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn cài đặt, truy cập và cách thức sử dụng ứng dụng (App) “Báo cháy 114”... trên địa bàn tỉnh.


- Tiến hành tổng rà soát, đưa vào diện quản lý đối với các cơ sở theo các Phụ lục của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; đồng thời, kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; đình chỉ, tạm đình chỉ, không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH hoạt động và buộc khắc phục những tồn tại, vi phạm theo đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, điều kiện về PCCC và CNCH, nhất là, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở, nơi làm việc, bảo đảm mọi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công trình công cộng, tòa nhà cao tầng, hộ gia đình,... đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng, chống cháy, nổ theo quy định.


- Nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; có phương án quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cấp nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu, xây dựng, ban hành Đề án Nâng cao tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên giai đoạn từ năm 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chế độ, chính sách, hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và định mức kinh tế - kỹ thuật trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.


- Định kỳ, hằng năm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh, cấp huyện ít nhất 1 lần; phối hợp liên ngành kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an, Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; không để bị động, bất ngờ trong công tác PCCC và CNCH.


5- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp huyện theo quy định. Tích cực tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, lắp đặt và duy trì hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình. Quan tâm bố trí kinh phí, ngân sách phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở (nhất là tại các cơ quan nhà nước), các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy (tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng,...) bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng chức năng liên quan:


- Chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC, phòng ngừa tai nạn, sự cố; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại các khu dân cư, làng nghề, các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.


7. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác PCCC và CNCH; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 


Chỉ thị được phổ biến đến Chi bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)