Banner
Banner

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

16:36, 25/12/2022

Ngày 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về  Chuyển đổi số năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hưng Yên


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số…


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh…


Theo báo cáo tại hội nghị, qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06, các mục tiêu cơ bản có tính chất nền tảng của năm 2022 đã cơ bản đạt được: Đã hoàn thành 11/24 mục tiêu; hiện đang tập trung thực hiện 13 mục tiêu còn lại; hoàn thành 47/89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án, đang thực hiện thường xuyên 34 nhiệm vụ. Đề án đã được triển khai thực hiện theo hướng đi vào những nội dung cụ thể, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 


Về thực hiện các dịch vụ công, tính đến 21/12/2022, có trên 158,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó có trên 6,5 triệu hồ sơ trực tuyến. Về nhóm tiện ích phát triển kinh tế, xã hội, Bộ Công an đã làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng để kiểm soát, đánh giá rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp; cung cấp 8 sản phẩm dữ liệu dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Về phát triển công dân số, đến ngày 22/12/2022, Hệ thống định danh và xác thực điện tử đã thu nhận  trên 18,7 triệu hồ sơ; phê duyệt gần 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân. Toàn quốc đã cấp trên 76,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp…


 Về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu khác, theo lộ trình Đề án 06, đến ngày 15/12/2022, đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 31 địa phương…


Trong năm 2023, việc triển khai thực hiện Đề án 06 tập trung thực hiện một số giải pháp đột phá như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ; nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; đẩy mạnh phát triển công dân số và tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh…


Đối với thực hiện chuyển đổi số, năm 2022 đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng như: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7,5. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán đạt 80%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 52,8. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%. Tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 75%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt tỷ lệ 30,07%. Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%...


Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương năm 2023 dựa trên nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình với các thủ tục hành chính đủ điều kiện; triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững làm nền tảng cho chuyển đổi số; thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số…


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06; đánh giá ý nghĩa, hiệu quả của chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém; đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới...


Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Thời gian tới, về nhiệm vụ trọng tâm, các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.  Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, lưu ý vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương hoàn thiện và quyết liệt triển khai Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ năm 2023. Các bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số phải thực chất, tránh hình thức, phù hợp với điều kiện của mình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp. Các nhiệm vụ trong Kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng để dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát… Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công toàn diện trên môi trường mạng... Đồng thời, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp trên môi trường mạng, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng…


* Tại Hưng Yên, thực hiện Đề án 06, tỉnh đã thành lập 988 Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp. Công tác tuyên truyền về việc triển khai Đề án 06 được quan tâm đẩy mạnh. Triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 123,7 nghìn hồ sơ. Toàn tỉnh đã thu nhận 175.309 hồ sơ đề nghị xác lập định danh điện tử cho công dân và cấp  trên 1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp…


Đối với thực hiện chuyển đổi số, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet băng thông rộng, đường truyền dữ liệu chuyên dùng… Mạng lưới cáp quang được lắp đặt đến 100% thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã xây dựng 6 hệ thống thông tin dùng chung; có 34 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Hiện nay, đã kết nối về mặt kỹ thuật hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư…


Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 06 và Chuyển đổi số, vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình (mức độ 4) của các cơ quan, đơn vị còn thấp. Việc sử dụng văn bản điện tử trong gửi nhận, lưu trữ chưa bảo đảm đầy đủ các trạng thái chữ ký số theo quy định. Cơ sở dữ liệu của các ngành chưa được quan tâm, tổ chức triển khai chưa đồng bộ, trong các cơ quan còn tồn tại nhiều phần mềm ứng dụng nên việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành gặp khó khăn. Việc thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan chưa bảo đảm theo quy định. Việc triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác và chia sẻ dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước còn có những hạn chế nhất định…

 

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu, thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm cung cấp dịch vụ trực tuyến toàn trình đạt 60%; bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 80%. 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng phải được ký số đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và đơn vị. Các sở, ngành đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện kết nối chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng phải thực hiện xây dựng hồ sơ cấp độ theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được giao theo dõi, đôn đốc để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tích hợp toàn bộ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các ngành đã triển khai vào Trung tâm giám sát điều hành (IOC) để tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)