Banner
Banner

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất

11:12, 17/03/2023

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, cử tri và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND; tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đáp ứng yêu cầu tình hình mới, ngày 14/3/2023, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản số 132/HĐND-VP về việc tuyên truyền Giải Diên Hồng; đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia, gửi các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng.


Theo Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND). 


Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm/chùm tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.


Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động Giải Diên Hồng đến 30/4/2023 (theo dấu bưu điện). Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. ĐTCQ: 080.46764. DĐ: 0912602767- 0989792626.
Dưới đây là thể lệ giải.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)